Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

O nas

Wydział Zdrowia realizuje zadania publicznej służby zdrowia dla mieszkańców miasta Jeny. W przeciwieństwie do ambulatoryjnej i stacjonarnej indywidualnej opieki medycznej, służba zdrowia ma zadania monitorująco-kontrolne, koordynacyjne, edukacyjne i doradcze, których celem jest ochrona i promocja zdrowia ludności .

Publiczna służba zdrowia

Publiczna służba zdrowia przeprowadza badania i oceny zgodnie z przepisami prawnymi, wykonuje zadania kontrolne w zakresie usług pogrzebowych i pogrzebowych, a także w zakresie nadzoru medycznego oraz oferuje szczepienia ochronne.

Usługi medyczne dla dzieci i młodzieży

Pediatryczna i młodzieżowa służba zdrowia wykonuje zadania w ramach badań wstępnych do szkół i badań ukierunkowanych na grupy docelowe, usługi doradcze dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, a także oceny świadczeń partycypacyjnych w imieniu władz publicznych.

Usługi stomatologiczne

Służba stomatologiczna przeprowadza profilaktyczne badania stomatologiczne oraz grupowe działania profilaktyczne w świetlicach i szkołach.

Zespół Higieny

Zespół Higieny monitoruje standardy higieniczne w placówkach medycznych i społecznych, a także jakość wody pitnej i kąpielowej oraz zapewnia poradnictwo i testy na HIV i inne choroby przenoszone drogą płciową.

Służba socjalno-psychiatryczna

Serwis Psychiatrii Społecznej oferuje pomoc i doradztwo dla osób z chorobami psychicznymi i ich bliskich, w tym wizyty domowe, oraz przeprowadza w imieniu władz ocenę świadczeń z tytułu uczestnictwa.

Dział promocji zdrowia

Wydział Promocji Zdrowia jest odpowiedzialny za sprawozdawczość zdrowotną, strategiczne planowanie zdrowotne, koordynację, tworzenie sieci i dalszy rozwój miejskiej promocji zdrowia.

Lokalizacja

Służba zdrowia

Lutherplatz 3
07743 Jena
Niemcy