Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Instytucje publiczne

Instytucje publiczne (np. ośrodki opieki dziennej, szkoły lub domy spokojnej starości i domy opieki) są monitorowane przez dział zdrowia publicznego w zakresie higieny zakażeń i doradzane w kwestiach higieny.

Realizacja nadzoru opiera się na podstawie prawnej § 33 ustawy o ochronie przed zakażeniami, § 36 ustawy o ochronie przed zakażeniami oraz § 6 rozporządzenia o publicznej służbie zdrowia i zadaniach urzędów zdrowia w powiatach i miastach niezależnych.

Poniższe obiekty podlegają kontroli higieny zakażeń przez dział zdrowia publicznego:

 • Instytucje wspólnotowe, takie jak przedszkola, szkoły i ośrodki opieki pozaszkolnej oraz inne instytucje edukacyjne
 • instytucje opieki nad dziećmi i młodzieżą
 • Placówki opieki dziennej nad dziećmi (opiekunki do dzieci)
 • Place zabaw dla dzieci
 • publicznie dostępne obiekty sportowe
 • Łazienki i kąpieliska
 • Domy starców i domy opieki
 • ambulatoryjne usługi pielęgniarskie
 • stacjonarne placówki stacjonarne w pełnym i niepełnym wymiarze godzin zajmujące się opieką i zakwaterowaniem osób starszych, niepełnosprawnych lub wymagających opieki
 • Służby ratownicze
 • Oddawanie krwi
 • Tattoo Studios
 • Schronisko dla bezdomnych
 • Wspólnotowe zakwaterowanie dla osób ubiegających się o azyl/uchodźców
 • Obiekty noclegowe (Schullandheim, hotele), kempingi i pola namiotowe
 • pedicure kosmetyczny

Kontrole urządzeń są przeprowadzane rutynowo w określonych odstępach czasu.

W razie potrzeby (np. skargi, częste występowanie chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia), jednak w szczególnych przypadkach przeprowadza się również niezapowiedziane kontrole.

W trakcie Inspekcjapl wna ziemi kontroluje system higieny w zakładzie, w tym szczególny plan higieny w zakładzie oraz plan czyszczenia i dezynfekcji Jeśli Jeżeli kontrola wykaże braki, departament zdrowia publicznego określa środki niezbędne do ich usunięcia.

Dzień

Times
Poniedziałek 08:00 - 11:30
Wtorek 08:00 - 11:30
Środa brak godzin pracy
Czwartek 08:00 - 11:30 i 14:00 - 18:00
Piątek 08:00 - 11:30

Proszę umówić się na osobistą konsultację telefoniczną.