Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Porady i pomoc

Dla wielu ludzi jest to najpiękniejsza błahostka na świecie - ale seks może również przenosić choroby. Zakażenia przenoszone drogą płciową (STI) mają różne objawy i mogą być spowodowane przez bardzo różne patogeny. Jeśli podejrzewasz, że zostałeś zarażony chorobą przenoszoną drogą płciową, ważne jest, abyś zasięgnął porady. Możesz skonsultować się z ginekologiem, urologiem lub dermatologiem.

Opcją anonimową jest konsultacja STI z wydziałem zdrowia publicznego. Dostarcza informacji na temat chorób przenoszonych drogą płciową i oferuje bezpłatne testy na HIV.

Demencja jest jedną z najczęstszych chorób w podeszłym wieku, dotykającą około 1,7 miliona osób w Niemczech. Jednak kiedy człowiek choruje, wpływa to również na jego rodzinę. Często to krewni opiekują się i pielęgnują osobę dotkniętą chorobą, przechodząc przez kolejkę rollercoaster współczucia, bezradności i rozpaczy. Inwestują one dużo energii i stoją przed wieloma praktycznymi wyzwaniami. Dobrze jest zatem w odpowiednim czasie zasięgnąć porady na temat dostępnych możliwości wsparcia.

Ośrodek opieki ma przegląd ofert w Jenie i chętnie udzieli Państwu porad.

W Jenie istnieją różne możliwości wsparcia i leczenia chorób psychicznych. Tutaj można znaleźć zbiorcze zestawienie konkretnych ofert i osób kontaktowych, jak również wiele dalszych informacji, np. o pomocy kryzysowej lub o gminnym stowarzyszeniu psychiatrycznym.

Służba Psychiatrii Społecznej Wydziału Zdrowia jest również jedną z usług wsparcia dla osób z problemami psychicznymi, chorych psychicznie, a także w sytuacjach konfliktowych. Krewni i osoby kontaktowe mogą również skontaktować się z naszym zespołem. Oferta obejmuje m.in.

Na stronie ratusza znajduje się zestawienie wszystkich zadań Służby Psychiatrii Społecznej.

Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Diakonii Ostthüringen oferuje również sesje doradcze i umożliwia spotkania o niskich progach z innymi osobami cierpiącymi na choroby psychiczne w Cafe 13.

Haben sie Fragen zu sozialen und rechtlichen Belangen von Schwangerschaft und Geburt, zur Familienplanung und Empfängnisverhütung oder zu Konflikten während der Schwangerschaft?

In Jena können sich Frauen und Familien mit diesen Fragen an die Mitarbeiterinnen der Konflikt- und Sozialberatung des Zentrums für Familie und Alleinerziehende e.V. wenden. Bei Gesprächsbedarf erfahren die Ratsuchenden Unterstützung bei der persönlichen Entscheidungsfindung sowie Begleitung in schwierigen Lebenssituationen.

Die Beraterinnen nehmen sich Zeit für all Ihre Anliegen und beraten Sie in vertrauensvoller Atmosphäre.

Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle sind speziell ausgebildet und qualifiziert. Bei Bedarf arbeiten sie mit Ärzt*innen, mit Psycholog*innen sowie mit Jurist*innen zusammen.

Die Beratung ist dabei kostenlos, unterliegt der gesetzlichen Schweigepflicht und ist auf Wunsch anonym.

W grupach samopomocowych spotykają się ludzie, którzy mają wspólny problem lub nawet wspólną chorobę. W grupie znajdują zrozumienie, pomagają i umacniają się wzajemnie.

W Centrum Doradztwa IKOS w zakresie samopomocy można uzyskać dalsze informacje na temat samopomocy, grup dostępnych w Jenie, a także wsparcia, jeśli chciałbyś samemu założyć grupę samopomocy.

Służba Specjalistyczna ds. Zdrowia przekazała poradnictwo w zakresie uzależnień niezależnym agencjom:

Krewni i osoby kontaktowe mogą również zwrócić się do służb doradczych.