Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Drinkwater

Ook in de stad Jena worden de hoge eisen aan de kwaliteit van het drinkwater vervuld door het monitoren van de Gezondheidsafdeling verzekerd.

Bijvoorbeeld de bewaking van drinkwatersystemen (§ Het doel van de drinkwaterverordening (TrinkwV) is het voorkomen van schade aan de menselijke gezondheid, met name door ziekteverwekkers in het drinkwater. Ziekteverwekkers kunnen, als ze in het drinkwaternet terechtkomen, snel veel mensen bereiken en besmetten. Dit risico kan zeer laag worden gehouden.

Definitie van drinkwater

Drinkwater in de zin van de TrinkwV is al het water dat

 • voor lichaamsverzorging en reiniging,
 • om voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen, schoon te maken en
 • voor het reinigen van voorwerpen die, afhankelijk van het beoogde gebruik, niet alleen tijdelijk in contact komen met het menselijk lichaam.

Het doel van de drinkwaterverordening is de gezondheid van de mens te beschermen tegen schadelijke gevolgen van de verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water door te zorgen voor de gezondheid en de zuiverheid ervan.

De controle van drinkwater is gebaseerd op de Drinkwaterverordening (TrinkwV) in samenhang met de Wet op de Infectiebescherming (IfSG) en bestaat uit

Stap Inhoud
1.

Inspectie en evaluatie vanTsystemen voor drinkwatervoorziening:

 • Beschermingszones
 • Waterleidingbedrijven
 • Verhoogde tank
 • Drinkwaterdistributiebedrijven in het gemeentelijk netwerk en
 • in openbare gebouwen (bijv. Jena University Hospital, scholen, kinderopvang, sportfaciliteiten, bejaarden- en verzorgingstehuizen, enz.)
2. Controle en evaluatie van de installatie van mobiele en tijdelijk gebruikte drinkwatervoorzieningssystemen (bijv. marktevenementen, zomerfestival van de universiteit, culturele arena, enz.)
3. Verlening van drinkwatertoelatingen in het kader van bouwkundige maatregelen, volgens § 13 TrinkwV
4. Het nemen van drinkwatermonsters in openbare voorzieningen, de verwerking en evaluatie van de testresultaten
5. Behandeling van klachten in drinkwater (bijv. vertroebeling, geur, smaak)

De in de drinkwaterverordening vastgelegde grenswaarden (microbiologische, chemische en indicatorparameters) maken de controle op de naleving en het veilig gebruik van drinkwater mogelijk.

In het kader van de controle moet de volksgezondheidsinstantie nagaan of de verplichtingen van de ondernemer en de andere eigenaars van een watervoorzieningssysteem worden nageleefd. De inspecties omvatten ook de inspectie van de watervoorzieningsinstallaties overeenkomstig § 3 lid 2, onder a), met inbegrip van de bijbehorende beschermingszones en het nemen en onderzoeken van watermonsters.

Bouwkundige werkzaamheden aan waterleidingsystemen overeenkomstig § 3, lid 2, letter a-f TrinkwV (Drinkwaterverordening) moeten worden gemeld aan de afdeling Volksgezondheid § 13, lid 1-4.

U vindt de weergaveformulieren onder -> Downloads.

Legionella zijn bacteriën die bij de mens verschillende ziektebeelden kunnen veroorzaken, van griepachtige verschijnselen tot ernstige longontsteking. Het zijn wereldwijd verspreide milieukiemen, die in kleine aantallen een natuurlijk bestanddeel zijn van het oppervlakte- en grondwater.

Legionella komt het best tot zijn recht bij temperaturen tussen 25 °C en 45 °C. Boven 60 °C worden ze meestal gedood en onder 20 °C vermenigvuldigen ze zich nauwelijks. Vooral in de Waterleidingen in gebouwen bieden de ziekteverwekkers goede groeicondities bij passende temperaturen. In afzettingen en afzettingen van het leidingsysteem en met een laag drinkwaterverbruik Legionella kan zich bijzonder goed vermenigvuldigen. De ziekteverwekkers kunnen worden overgedragen door verstoven, verneveld water. De pathogeenhoudende druppels kunnen zich in de lucht verspreiden en worden ingeademd. Mogelijke infectiebronnen zijn douches, whirlpools, luchtbevochtigers of kranen, maar ook koeltorens. Er zijn vele andere mogelijke infectiebronnen.

Onderzoeksplicht

 • Het vereiste onderzoek volgens TrinkwV triffen voor geïnstalleerd Warmwaterinstallaties met een opslagvolume 400l en een pijpcapaciteit 3l (Definitie van een grote installatie volgens DVGW W 551) gesloten.
 • De Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV) regelt de noodzakelijke maatregelen in § 16, lid 7, wanneer de technische maatregelwaarde wordt overschreden. en verwijst hier naar de aanbevelingen van het Federaal Milieuagentschap, welke ...zodat ze juridisch onderbouwd zijn.
 • Het onderzoeksinterval is gedifferentieerd is gespecificeerd.

De afdeling volksgezondheid biedt een gratis consultatie aan over het verplichte onderzoek naar legionella.

Onderzoeksinterval

Jaarlijkse legionellabemonstering in voorwerpen voor publiek gebruik
 • Ziekenhuizen
 • Scholen
 • Faciliteiten voor kinderen
 • Ouderen- en verzorgingshuizen
 • Hotels
 • Sportfaciliteiten enz.
 • zijn jaarlijks en
Minstens om de 3 jaar Legionellabemonstering in objecten met commercieel gebruik
 • Verhuur

Bemonsteringspunten

De monsters voor de tests moeten worden genomen op verschillende representatieve bemonsteringspunten, in overeenstemming met de algemeen erkende Rtechnologische regels en door een erkende controle-instantie kan worden verwijderd.

Verplichting tot rapportage bij overschrijding van de waarde van de technische maatregel

Testresultaten, die ene Overschrijding van de waarde van de technische maatregel 100 CFU/100ml, moeten worden geverifieerd door het laboratorium en door de ondernemer en andere eigenaar van een watervoorzieningssysteem (UsI) aan de afdeling volksgezondheid.

Monitoring en advies door de afdeling volksgezondheid

 • Risicobeoordeling van het testresultaatshet - met eventueel noodzakelijke inspectie ter plaatse
 • Huurdersinformatie door de ondernemer en andere eigenaar van een watervoorzienings- en waterwinningsinstallatie
 • Inbedrijfstelling van een risicoanalyse door de aannemer en andere eigenaren van een watervoorzienings- en waterwinningsinstallatie binnen 4 weken en onmiddellijk Voorlegging aan het gezondheidsbureau
 • Presentatie van een actueel drinkwaterleidingschema aan de afdeling volksgezondheid, met het oog op het bepalen van de bemonsteringspunten voor de verder onderzoek
 • Evaluatie en controle van de testresultaten in de post-samples, volgens DVGW W 551

Dag

Tijden
Maandag 08:00 - 11:30
Dinsdag 08:00 - 11:30
Woensdag geen kantooruren
Donderdag 08:00 - 11:30 en 14:00 - 18:00
Vrijdag 08:00 - 11:30

Maak een telefonische afspraak voor een persoonlijk consult.

 • Drinkwaterverordening (TrinkwV)
 • Wet op de infectiebescherming (IfSG)
 • Algemeen aanvaarde regels van de techniek (a.a.R.D.T.) - DIN, DVGW, VDI
 • UBA-aanbevelingen