Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Ziekenhuishygiëne

Medizinische Einrichtungen wie z. B. das Universitätsklinikum Jena oder Arztpraxen in der Stadt Jena werden infektionshygienisch durch den Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena überwacht.

Medische en verpleegkundige voorzieningen in ambulante en intramurale zorg de stad Jena infectieus worden bij de Gezondheidsdienst. In het bijzonder de

 • de Universitair Ziekenhuis en
 • TVerouderingsklinieken,
 • Dialysefaciliteiten,
 • Faciliteiten voor ambulante chirurgie,
 • de geboorteplaats,
 • Medische en tandheelkundige operaties,
 • ambulante zorgdiensten die intensieve ambulante zorg verlenen in instellingen, woongroepen of andere vormen van collectief wonen, en
 • Praktijken van andere beroepen in de menselijke geneeskunde (bijv. invasieve alternatieve geneeswijzen).

De controle wordt routinematig uitgevoerd met bepaalde tijdsintervallen, afhankelijk van de risico-indeling van de installaties. Indien nodig (bijv. bij klachten) wordt echter ook bij specifieke gelegenheden een onaangekondigde inspectie uitgevoerd.

Inspectie

In de aanloop naar de controle worden er telefonisch afspraken gemaakt. U kunt telefonisch informatie krijgen over het verloop van de controle, de aanwezigheid van de nodige verantwoordelijke contactpersonen in de praktijk of de beschikbaarheid van belangrijke hygiënerelevante documenten voor controle. Na de inspectie ontvangt het facilitair management een inspectieprotocol waarin de tekortkomingen en de termijnen voor het verhelpen daarvan worden vermeld.

Documenten die beschikbaar moeten worden gehouden

 • Hygiëneplan
 • Reinigings- en ontsmettingsplan
 • indien van toepassing, validatieverslag in het kader van de voorbereiding van medische hulpmiddelen
 • Opleidingscertificaten, bijv. hygiënetraining, indien nodig, vakkenniscursus voor het verwerven van de expertise volgens de Medische Hulpmiddelen Operatorsverordening (MPBetreibV) voor de opwerking van medische hulpmiddelen in de medische en tandheelkundige praktijk

Bouwprojecten

Vof de bouw, wijziging of verandering van het gebruik van gebouwen met hygiënerelevante functionele gebieden in

 • Ziekenhuizen,
 • Faciliteiten voor ambulante chirurgie,
 • Preventieve of revalidatievoorzieningen waar medische zorg wordt verleend die vergelijkbaar is met die van ziekenhuizen,
 • Dialysefaciliteiten en
 • Dagklinieken

een ziekenhuishygiënist (§ 6 ThürmedHygVO) moet een deskundig advies opstellen over de naleving van de structureel-functionele eisen voor de naleving van de algemeen erkende regels voor hygiëne (hygiënerapport).

Tegelijkertijd moet de verantwoordelijke volksgezondheidsdienst bij het bouwproject worden betrokken.

Voorafgaand aan de ingebruikname moet een door de verantwoordelijke planner en de eigenaar van de inrichting ondertekende verklaring worden ingediend bij de afdeling volksgezondheid voor de uitvoering van de aanbevelingen van de deskundigen.

Dag

Tijden
Maandag 08:00 - 11:30
Dinsdag 08:00 - 11:30
Woensdag geen kantooruren
Donderdag 08:00 - 11:30 en 14:00 - 18:00
Vrijdag 08:00 - 11:30

Maak een telefonische afspraak voor een persoonlijk consult.