Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Inschrijvingsonderzoek

Der Fachdienst Gesundheit führt die Einschulungsuntersuchung für alle Schulanfänger/-innen mit Hauptwohnsitz in Jena durch.

Für das Schuljahr 2024/2025 beginnen die Untersuchungen im Januar 2024 am alten Standort:

Fachdienst Gesundheit
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Lutherplatz 3 (1. OG links)
07743 Jena

In Thüringen wordt dit onderzoek uitsluitend verricht door artsen van de kinder- en jeugdgeneeskundige dienst van de gezondheidsautoriteiten.

Alle schoolgaande kinderen die in Jena wonen, worden onderzocht.

Het schoolinschrijvingsonderzoek wordt uitgevoerd om de lichamelijke, geestelijke en spirituele ontwikkeling van uw kind te beoordelen.

Het belangrijkste aandachtspunt van het onderzoek

 • onderzoek van de zintuigen (gezichtsscherpte en gehoor)
 • meting van lengte en gewicht
 • het lichamelijk onderzoek
 • Beoordeling van lichamelijke motoriek en spraak
 • Observatie van sociale rijpheid en gedrag
 • de beoordeling van de vaccinatiestatus van het kind en het vaccinatieadvies.

Naar aanleiding van het onderzoek zal de kinder- en jeugdarts met u de aanbevelingen bespreken die van belang zijn voor een succesvolle schoolgang van uw kind, deze formuleren om aan de school door te geven en, met uw toestemming, de school informeren.

Deadlines

De schoolinschrijvingsonderzoeken vinden plaats voor kinderen die hun hoofdverblijfplaats in Jena hebben, uiterlijk op 31.05. in het jaar van inschrijving van het kind. Afspraken op een latere datum zijn alleen mogelijk in overleg met de kinder- en jeugdarts.

Rooster voor het schooljaar 2022/2023

Afspraken in het algemeen

Hier kunt u naar de Online afspraken maken.

Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een afspraak te maken per e-mail of telefoon, zoals hieronder aangegeven.

Benoeming speciale gevallen

Alle ouders:

 • van kinderen met speciale behoeften (integratieondersteunende maatregelen zoals vroegtijdige interventie, integratieve plaats, zintuiglijke ondersteuning),
 • die willen dat hun kinderen in 2022/23 niet meer naar school gaan,
 • kinderen die vroeg met school willen beginnen,
 • kinderen die niet naar de kleuterschool gaan (huiskinderen),

gelieve telefonischeen afspraak te maken
Dinsdag (10:00 - 12:00) of donderdag (14:00 - 16:00)
onder de telefoonnummers 0049 3641 49-3282 of 0049 3641 49-3126
of per e-mail: einschulungsuntersuchung@jena.de
om een afspraak te maken.

Wij hebben voor u twee documenten voorzien onder Download:

 1. Formulieren - invullen, uitprinten en meenemen a.u.b.
 2. Informatiemateriaal - Lees aandachtig en volg de instructies.

Neem ook mee

 • Vaccinatiekaart van het kind (verplicht)
 • het boekje voor de documentatie van het onderzoek in het kader van de vroegtijdige opsporing (geel boekje - indiening vrijwillig)

Dank je wel.

 • § 55 lid 3 en § 18 Thüringer Schulegesetz (ThürSchulG)
 • § 120 Thüringer Schoolreglement (ThürSchulO)
 • § 3, lid 2, en § 4, lid 3, van de verordening inzake de gezondheidszorg op scholen van de deelstaat Thüringen (ThürSchulgespflVO)
 • § 34, lid 11 Infectiebeschermingswet (IfSG)

Locatie

Plaats van het inschrijvingsonderzoek 2022

Lutherplatz 3
07743 Jena
Duitsland