Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Over ons

De Dienst Volksgezondheid vervult de taken van de openbare gezondheidsdienst voor de burgers van de stad Jena. In tegenstelling tot de ambulante en intramurale individuele medische zorg heeft de gezondheidsdienst toezichts- en controle-, coördinatie-, opvoedings- en adviestaken met het oog op de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking.

Openbare gezondheidsdienst

De volksgezondheidsdienst verricht onderzoeken en evaluaties overeenkomstig de wettelijke bepalingen, voert controletaken uit op het gebied van mortuarium- en begrafenisdiensten en op het gebied van medisch toezicht, en biedt beschermende vaccinaties aan.

Medische dienst voor kinderen en adolescenten

De pediatrische en adolescentengeneeskundige dienst voert taken uit in het kader van schoolinschrijvingen en doelgroepgerichte onderzoeken, adviesdiensten voor kinderen, adolescenten en hun ouders, alsmede beoordelingen van participatie-uitkeringen in opdracht van de overheid.

Tandheelkundige dienst

De tandheelkundige dienst voert preventieve tandheelkundige onderzoeken en groepsprofylactische maatregelen uit in kinderdagverblijven en scholen.

Hygiëneteam

Het Hygiëneteam houdt toezicht op de hygiënische normen in medische en gemeenschapsvoorzieningen, alsmede op de kwaliteit van het drink- en zwemwater, en verstrekt advies en test voor HIV en andere soa's.

Sociaal Psychiatrische Dienst

De Sociaal Psychiatrische Dienst biedt hulp en begeleiding aan mensen met psychische aandoeningen en hun familieleden, met inbegrip van huisbezoeken, en voert namens de autoriteiten beoordelingen van participatie-uitkeringen uit.

Eenheid gezondheidsbevordering

De eenheid Gezondheidsbevordering is verantwoordelijk voor de gezondheidsrapportage, de strategische gezondheidsplanning, de coördinatie, de netwerkvorming en de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke gezondheidsbevordering.

Locatie

Gezondheidsdienst

Lutherplatz 3
07743 Jena
Duitsland