Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Openbare instellingen

Openbare instellingen (bijv. kinderdagverblijven, scholen of bejaarden- en verzorgingstehuizen) worden door de afdeling volksgezondheid gecontroleerd op de hygiëne van infecties en geadviseerd over hygiënevraagstukken.

De uitvoering van het toezicht is gebaseerd op de rechtsgrondslag van § 33 van de wet op de infectiebescherming, § 36 van de wet op de infectiebescherming en § 6 van de verordening inzake de volksgezondheidsdienst en de taken van de gezondheidsbureaus in de districten en de onafhankelijke steden.

De volgende voorzieningen zijn onderworpen aan de controle van de hygiëne van infecties door de afdeling volksgezondheid:

  • Gemeenschapsvoorzieningen zoals kinderdagverblijven, scholen en naschoolse opvang en andere onderwijsinstellingen
  • instellingen voor kinder- en jeugdzorg
  • Kinderopvang (kinderoppas)
  • Kinderspeeltuinen
  • publiek toegankelijke sportfaciliteiten
  • Baden en badplaatsen
  • Ouderen- en verzorgingshuizen
  • ambulante verpleging
  • vol- en deeltijdse intramurale voorzieningen voor de verzorging en huisvesting van ouderen, gehandicapten of zorgafhankelijke personen
  • Noodhulpdiensten
  • Bloeddonatie
  • Tatoeagestudio's
  • Daklozenopvang
  • Communautaire accommodatie voor asielzoekers/vluchtelingen
  • Accommodatievoorzieningen (Schullandheim, hotels), kampeer- en tentplaatsen
  • cosmetische pedicure

De inspecties van de installaties worden routinematig op bepaalde tijdstippen uitgevoerd.

Indien nodig (bijv. klachten, veelvuldig voorkomen van meldingsplichtige infectieziekten) worden echter ook bij specifieke gelegenheden onaangekondigde inspecties uitgevoerd.

Tijdens de Inspectieen wOp het internet op controleert de hygiëneregeling van de inrichting, met inbegrip van het bedrijfsspecifieke hygiëneplan en het reinigings- en ontsmettingsplan Worden gebruikt voor de Indien de inspectie tekortkomingen aan het licht brengt, stelt de volksgezondheidsdienst de nodige maatregelen vast om de tekortkomingen te verhelpen.

Dag

Tijden
Maandag 08:00 - 11:30
Dinsdag 08:00 - 11:30
Woensdag geen kantooruren
Donderdag 08:00 - 11:30 en 14:00 - 18:00
Vrijdag 08:00 - 11:30

Maak een telefonische afspraak voor een persoonlijk consult.